Algemeen

HOME

“Een museum is een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk voor publiek, die ten dienste staat aan de samenleving en haar ontwikkeling. Een museum verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en genoegen” (International Council Of Museums 2006)


Zeeland heeft ruim 45 musea. Dat is naar verhouding een rijk museumbestand: één museum per 8.500 inwoners, tegen landelijk één museum per 16.500 inwoners. Onder de inwoners van de provincie scoort museumbezoek hoog* en ook veel toeristen bezoeken de Zeeuwse musea. Musea vormen daarmee een belangrijk onderdeel van het culturele aanbod in Zeeland.  


POLDERHUIS WESTKAPELLE DIJK- EN OORLOGSMUSEUM

Polderhuis Westkapelle Dijk- en Oorlogsmuseum

DE MEESTOOF STREEKMUSEUM VOOR THOLEN EN SINT PHILIPSLAND

Streekmuseum De Meestoof

MUSEUM HET BELFORT

Museum Het Belfort

Schouwen-Duiveland/ Tholen

Walcheren/ De Bevelanden

Zeeuws-Vlaanderen

Algemene informatie

Gerelateerde organisaties

Zeeuwse Ankers

* Het percentage van de bevolking dat minstens één maal per jaar een museum bezoekt, ligt in Zeeland op 35% (bron: 'Themarapport Sociale Staat van Zeeland - Cultuurparticipatie', Scoop 2012).